Percetakan Sri Raya Sdn Bhd

Call us now

03 - 6277 0573 / 0823

Our Press Room

 

  • Heidelberg CD 102-5 x 1 unit
  • Heidelberg SM 102 5+1 (UV Press) x 1 unit
  • Heidelberg SM 102-4 x 1 unit
  • Heidelberg SM 74-4H x 1 unit
  • Heidelberg SM 102 ZP Perfector x 1 unit
  • Heidelberg GTO 46 x 1 unit